facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

L.p.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2019 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019 r.

5

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r.

6

Egzamin maturalny

Termin dostępny na stronie OKE

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Termin dostępny na stronie OKE

8

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

9

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

TERMIN

TEMATYKA

7 września 2018 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas LO i technikum.

16 listopada 2018 r.

Zebranie śródroczne z rodzicami uczniów klas LO i technikum

14 grudnia 2018 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV technikum.

8 lutego 2019 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-II LO oraz I-III technikum.

8 marca 2019 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas III LO i IV technikum.

5 kwietnia 2019 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-II LO oraz I-III technikum.
 


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2 listopada 2018 r. (piątek);
9 stycznia 2019 r. (środa) – egzamin zawodowy;
10 stycznia 2019 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
2 maja 2019 r. (czwartek);
6 maja 2019 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
7 maja 2019 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
8 maja 2019 r. (środa) – egzamin maturalny.
12 kwietnia (piątek) - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

TECHNIKUM NR 2
2 listopada 2018 r. (piątek);
9 stycznia 2019 r. (środa) – egzamin zawodowy;
10 stycznia 2019 r. (czwartek) – egzamin zawodowy;
2 maja 2019 r. (czwartek);
6 maja 2019 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny;
7 maja 2019 r. (wtorek) – egzamin maturalny;
8 maja 2019 r. (środa) – egzamin maturalny;
18 czerwca 2019 r. (wtorek) – egzamin zawodowy.
12 kwietnia (piątek) -  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl