facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Damian Hoffmann
WICEDYREKTOR - mgr inż. Magdalena Nobik
WICEDYREKTOR - mgr inż. Bernadetta Szcześniak


Nauczyciele:
mgr Jakub Obst - j. polski
mgr Aleksandra Sobieraj - j. polski
mgr Iwona Sokolska - j. polski, koordynator ds. szkoleń policyjnych
mgr Iwona Groblewska - Michalak - j. polski, wiedza o kulturze
mgr Izabella Zygmunt - j. polski
mgr Agata Iglewska - j. niemiecki
mgr Grzegorz Dobrucki - j. niemiecki
mgr Magdalena Idziak - j. niemiecki
mgr Olga Przyjemska - j. niemiecki
mgr Ewa Kusztal - j. angielski
mgr Sławomir Zygmunt - j. angielski
mgr Anna Samoląg - j. angielski
mgr Grażyna Kuśmierek - j. angielski
mgr Marta Mąkowska - j. angielski
mgr Mariola Wojciechowska - j. angielski
mgr inż. Lucyna Szalata - j. angielski
mgr Karolina Pokładecka – j. angielski
mgr Waldemar Zgoliński - j. francuski
mgr Aneta Murawiecka - historia
mgr Aneta Opielska – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, koordynator ds. szkoleń w klasie o profilu ratownictwo medyczne
mgr Stanisław Waligóra - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
mgr Mirosław Kowalski - historia, historia i społeczeństwo
mgr Anna Głowacka – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Nawrocka – matematyka
mgr Halina Stankiewicz – matematyka
mgr Aldona Staszak – matematyka
mgr Dorota Rogozińska – matematyka, fizyka
mgr Paweł Kapelak – matematyka
mgr Aleksandra Frankowska - fizyka
mgr Monika Sroczyńska – biologia
mgr Magdalena Szelejewska - biologia
mgr Irena Mittmann - biologia, geografia
mgr Ewa Spisak – chemia
mgr Tomasz Dobrowolski – chemia
mgr Agnieszka Wojciechowska – chemia, przyroda
mgr Dariusz Kaźmierski – geografia, geografia turystyczna, informacja turystyczna
mgr Paulina Bryłka – geografia, geografia turystyczna
mgr Elżbieta Kierzek-Kokocińska – informatyka, obsługa informatyczna w hotelarstwie, obsługa informatyczna w turystyce
mgr Violetta Bakoś – wf
mgr Anna Głowacka - wf
mgr Piotr Bzowy – wf
mgr Andrzej Pujdak – wf
mgr Michał Tomys - wf
mgr Przemysław Pawlak - wf
mgr Cezary Kurzawski - wf
mgr Dorota Dolata – religia
mgr Beata Śniatała – etyka, filozofia
mgr inż. Renata Flanc -  marketing, podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, prowadzenie działalności gospodarczej
mgr inż. Magdalena Nobik – podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Bożena Dopierała - działalność gospodarcza w gastronomii, działalność gospodarcza w turystyce
mgr Waldemar Kretkowski – nauka jazdy ciągnikiem, przepisy ruchu drogowego
mgr inż. Zbigniew Bukowski - produkcja zwierzęca, prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja produkcji rolniczej, pracownia produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęce
mgr inż. Lidia Szulc-Mikołajczak – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, pracownia produkcji zwierzęcej
lek. wet. Małgorzata Gołębiowska - analityka weterynaryjna, pracownia anatomii, anatomia i fizjologia zwierząt, administracja weterynaryjna,
lek. wet. Piotr Grobelny - zajęcia praktyczne weterynaryjne, pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego, choroby zwierząt
lek. wet. Jadwiga Chojnacka - zajęcia praktyczne weterynaryjne, rozród i inseminacja zwierząt, choroby zwierząt, pracownia rozrodu i inseminacji zwierząt, pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
lek. wet. Maciej Góralczyk – zajęcia praktyczne weterynaryjne
mgr inż. Bernadetta Szcześniak – obsługa konsumenta, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna, usługi żywieniowe w hotelarstwie, usługi gastronomiczne, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
mgr inż. Katarzyna Banaszczak – pracownia gastronomiczna, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne
mgr Małgorzata Paszkowiak – wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, pracownia gastronomiczna, obsługa konsumentów w gastronomii
mgr inż. Alicja Perlikowska – pracownia gastronomiczna, usługi gastronomiczne, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa
w gastronomii
mgr inż. Hanna Skrzypczak – działalność recepcji, organizacja pracy w hotelarstwie, techniki pracy w hotelarstwie
mgr inż. Renata Pohl – pracownia gastronomiczna, obsługa turystyczna, podstawy turystyki, organizacja imprez i usług turystycznych
mgr Wojciech Tyc – zajęcia praktyczne
mgr Paweł Olszewski – przedmioty zawodowe
mgr Krzysztof Kasprzyk – edukacja wojskowa
Sebastian Dudek – ratownictwo medyczne
mgr Daria Łukasiewicz - biblioteka
mgr Urszula Wierzbowska - biblioteka
mgr Magdalena Pańczak - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Pokorska - pedagog
mgr Grażyna Beata Augustin - wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Maria Pawłowska – zajęcia rewalidacyjne
ks. mgr Artur Bartkowiak - religia
mgr Agnieszka Marciniak - zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Tomasz Zajda - przedmioty zawodowe
mgr inż. - Szymon Ladorski - przedmioty techniczne
lic. Weronika Skowrońska - instruktor nauki jazdy


 

 

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl