facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Biblioteka szkolna

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSTIO

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

CENTRUM INFORMACJI

 Biblioteka szkolna i pracownia multimedialna to szkolne Centrum Informacji dostępne dla uczniów przez 12 godzin na dobę.

 Oferujemy naszym czytelnikom:

  • - fachową poradę, miłą obsługę,
  • - dostęp do bogatego księgozbioru i bazy informacyjnej,
  • - stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • - wybór spośród 21 prenumerowanych czasopism,
  • - kiermasze książek,
  • - zajęcia z Edukacji Czytelniczej i Medialnej,
  • - zajęcia pozalekcyjne
  • - realizujemy projekt: Należę do społeczeństwa informacyjnego.
  • - organizujemy szereg konkursów tematycznych z nagrodami,
  • - ciekawe zajęcia w Kole Bibliotecznym.
 

HISTORIA BIBLIOTEKI

 Historia powstania i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

"(...) wszelki postęp tak materialny, jak i intelektualny
ma swoje korzenie w książce,
bo przecież prawdziwe bogactwo człowieka mierzy się jego wiedzą"

mgr Danuta Zdunek

Historia ta korzeniami swoimi sięga 1946 roku, kiedy to zaczątek biblioteki Państwowego Technikum Weterynaryjnego powstał przy Państwowym Męskim Liceum Rolniczo - Spółdzielczym w Pałacu Mycielskich w Parku na Opieszynie. W tym budynku początkowo mieściła się zarówno szkoła jak i internat szkolny. W lipcu 1951 roku założono księgę inwentarzową biblioteki i wpisano do niej pierwsze książki. Księgozbiór był ustawiony numerycznie i ujęty w ramach jednego wówczas katalogu alfabetycznego. Od początku istnienia biblioteki były w niej gromadzone także czasopisma. Początkowo osiem a w 1985 roku prenumerowano aż 114 tytułów. W latach 50-tych księgozbiór znajdował się w 5-ciu zamykanych szafach. Biblioteka nie miała wówczas osobnego pomieszczenia. Nie było również czytelni. Wypożyczalnia otwierana była 2 - 3 razy w tygodniu po 1 - 2 godziny. W 1971 roku biblioteka uzyskała własne pomieszczenie w świeżo wyremontowanym baraku przy pałacu. Pierwszym opiekunem biblioteki był zastępca dyrektora mgr Józef Piaczyński. Od roku 1954 mgr Stanisław Jęczkowski - nauczyciel języka polskiego. Od 1971 roku w bibliotece pracował na godzinach mgr Jan Izdebski. Od 1977 roku jako dodatkową pomoc dydaktyczną zaczęto gromadzić filmy. Od początku roku szkolnego 1975/1976 rozpoczęto prace nad niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania warsztatu informacyjnego biblioteki, katalogiem rzeczowym. W ciągu dwóch lat udało się sklasyfikować i skatalogować cały księgozbiór. Dokonała tego zatrudniona w 1975 roku pierwsza etatowa bibliotekarka mgr Danuta Zdunek. W 1977 roku biblioteka zajęła lokal o powierzchni 60 m2 na parterze w Pałacu Mycielskich oraz dwa mniejsze pomieszczenia przeznaczone na magazyn książek i czasopism. W największej sali zorganizowano czytelnię na 40 miejsc. Dogodna lokalizacja była momentem zwrotnym w rozwoju pracy pedagogicznej biblioteki. Rozpoczęto realizację programu "Przysposobienia czytelniczego i informacyjnego". Początkowo w klasach pierwszych, później objęto programem wszystkie klasy. Przez cały czas pracę biblioteki wspierał aktyw biblioteczny. W miarę rozrastania się szkoły, zwiększała się lista uczniów, zaistniała potrzeba obsadzenia drugiego etatu. Od września 1981 roku pracowała w bibliotece mgr historii Krystyna Jęczkowska. Najbardziej tragiczną kartą w historii biblioteki był dzień 28.03.1991 roku, kiedy to wybuchł w szkole pożar i częściowo objął również czytelnię. Niemal doszczętnie spłonęła gromadzona przez lata bibliografia i sprzęt audiowizualny. Czytelnię przeniesiono do małej ciemnej szatni i od nowa trzeba było ją urządzać. Nawet w tak ekstremalnych warunkach biblioteka nie zatraciła swej użyteczności. Urządzono kącik czytelniczy a lekcje biblioteczne odbywały się w klasach. W tak trudnych warunkach biblioteka pracowała do 20.09.1994 roku, kiedy to nastąpił, długo oczekiwany fakt, oddania do użytku drugiego, nowego budynku przy ul. Kaliskiej, gdzie biblioteka znalazła swoje nowe lokum i w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W tym samym roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki wykorzystując program do obsługi bibliotek MOL. Mgr Danuta Zdunek wraz z nowo przyjętą bibliotekarką, obecnie nauczycielem historii mgr Anetą Opielską, przez trzy lata przez kilka godzin dziennie przenosiły księgi inwentarzowe do komputerowej bazy danych. Przyspieszyło to wyszukiwanie informacji i dało natychmiastowy dostęp do wszystkich danych gromadzonych w bibliotece.
W jubileuszowym 2000 roku księgozbiór w zapisach inwentarzowych liczył 25257 woluminów. Lata 90 to czas transformacji naszego kraju. Dotkliwie odczuły to biblioteki ze względu na brak funduszy na zakup nowości i prenumeratę czasopism. Wskaźnik przyrostu księgozbioru spadł do około 140 pozycji rocznie (w najlepszych latach 80 tych wynosił nawet 964 pozycje).
W 2004 roku zmienił się skład personalny biblioteki, u boku Danuty Zdunek pojawiła się mgr Daria Łukasiewicz a pracę biblioteki na wieczornych dyżurach zaczęły wspomagać panie: mgr Urszula Wierzbowska oraz mgr Alina Bigosińska z biblioteki Technikum Mleczarskiego. Konieczność tą spowodowało przepełnienie internatu i umożliwienie uczniom wieczornego korzystania z czytelni.
W 2005 roku w bibliotece utworzona została pracownia multimedialna z dostępem do internetu. Lekcje przy wykorzystaniu komputerów wprowadzono także do programu nauczania "Edukacji czytelniczej i medialnej" (kontynuacji "Przysposobienia czytelniczego i informacyjnego"). Zapis o obowiązkowym uczestniczeniu w tych zajęciach i konieczności ich zaliczenia pojawił się w statucie szkoły i na świadectwach uczniów.
W bibliotece nadal odbywają się konkursy, kiermasze oraz akcje propagujące czytelnictwo. Ciekawe informacje nt. nowości książkowych i tego co się dzieje w świecie publikacji można w bibliotece uzyskać z comiesięcznie aktualizowanych gazetek.
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Września, z Biblioteką Pedagogiczną oraz z całym środowiskiem bibliotecznym powiatu wrzesińskiego. Przy bibliotece prężnie działa Kółko Biblioteczne aktywizujące młodzież. Prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne, które w tym roku szkolnym 2007/2008 odbywają się pod hasłem: "Należę do społeczeństwa informacyjnego"!
We wrześniu 2007 roku po 33 latach wzorowej pracy na rzecz biblioteki odeszła na emeryturę mgr Danuta Zdunek, która całą swoją wiedzą i pasją do pracy bibliotekarza i pedagoga podzieliła się ze swoimi następczyniami.
Natomiast szeregi bibliotekarzy naszej szkoły zasiliła mgr Paulina Kaczmarek.
Bibliografia:
Foluszyńska - Zdunek Danuta, Biblioteka ZSR, w: Eugeniusz Paterka, Państwowe Technikum Weterynaryjne we Wrześni: Zarys dziejów 1950 - 2000, Września 2000.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl