facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności
Pożegnanie dyrektora Eugeniusza Dobruckiego

Pożegnanie dyrektora Eugeniusza Dobruckiego

data dodania: piątek 9 września 2022
Dnia 7 września 2022 dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci mgr. inż. EUGENIUSZA DOBRUCKIEGO, byłego dyrektora Zespołu Szkół Mleczarskich we Wrześni.

Mgr inż. Eugeniusz Dobrucki, syn Czesława i Jadwigi z domu Majewska urodził się 12 czerwca 1952 roku we Wrześni. Zaraz po ukończeniu technikum mleczarskiego w 1971 roku podjął pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Białogardzie, by od 1972 roku kontynuować ją w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Zakładem Szkolnym we Wrześni. Od 1 września 1978 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni (Zespół Szkół Mleczarskich) jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, a następnie jako kierownik szkolenia praktycznego. W 1997 roku objął stanowisko dyrektora, pełniąc tę funkcję do końca istnienia szkoły, tj. do 2003 roku. Pracując, kończył jednocześnie kierunkowe studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł mgr. inż. technologa żywności.
Śp. Eugeniusz Dobrucki związał całe swoje życie zawodowe z Zespołem Szkół Mleczarskich. Najpierw jako uczeń pobierał w nim naukę, a później nieprzerwanie, aż do przejścia na emeryturę, przez ćwierć wieku jako nauczyciel, wychowawca i dyrektor kształcił młodzież w zawodach mleczarskich, nadzorował proces dydaktyczny, zarządzał szkołą i kierował rozwojem kadry nauczycielskiej. Organizował również szkolenia dla pracowników zakładów mleczarskich z całego kraju. Sam również doskonalił swój warsztat zawodowy jako technolog żywności, uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz kończąc podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Oprócz rodziny śp. Eugeniusza Dobruckiego żegnają wychowankowie, przyjaciele, znajomi, nauczyciele wielu roczników mleczarzy, pracownicy, koleżanki i koledzy dawnego Zespołu Szkół Mleczarskich. Wielu z nich pamięta Go jako świetnego wychowawcę i pedagoga, życzliwego i otwartego człowieka, ale też przełożonego, który wspierał dążenia swoich podwładnych do samokształcenia, który inspirował do kontynuacji studiów i innych form doskonalenia zawodowego, a także motywował do dobrej i rzetelnej pracy na rzecz edukacji i wychowania młodzieży. Mgr inż. Eugeniusz Dobrucki za swoją pracę został trzykrotnie uhonorowany nagrodą dyrektora szkoły, w 1999 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, natomiast w 2001 roku nagrodę Starosty Wrzesińskiego.
Cześć Jego Pamięci!
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września 2022 (sobota) o godz. 12.45 na cmentarzu komunalnym we Wrześni. Poprzedzi je msza żałobna odprawiona o godz. 11.30 w kościele pw. Świętego Krzyża we Wrześni (Lipówka).
 
Pożegnanie dyrektora Eugeniusza Dobruckiego 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl