facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualności
Wspomnienie o Jerzym Dżendżerze, nauczycielu, wychowawcy internatu

Wspomnienie o Jerzym Dżendżerze, nauczycielu, wychowawcy internatu

data dodania: czwartek 10 lutego 2022

09 lutego 2022r. zakończył swą ziemską wędrówkę Jerzy Dżendżera, wychowawca internatu Zespołu Szkół Rolniczych we Wrześni, (obecnego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących).

Jerzy Dżendżera urodził się 1 kwietnia 1941r. w Tarnopolu. Wraz z rodzicami przeniósł się do Wrześni po zakończeniu II wojny światowej i w tym mieście ukończył szkołę podstawową oraz w 1959r. Liceum Ogólnokształcące. Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi i po ich ukończeniu , 15 sierpnia 1965r. zaczął pracować jako nauczyciel biologii i chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Drezdenku. 1 września 1973r. został powołany na stanowisko wizytatora w Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich, a rok później, 1 lipca 1974r. objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Krajeńskich. W 1978r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą. Warto podkreślić, że uczniowie p. Jerzego Dżendżery brali udział w Centralnej Olimpiadzie Biologicznej w Warszawie i zajmowali w niej czołowe lokaty. Pracę w Zespole Szkół Rolniczych we Wrześni w charakterze wychowawcy internatu Jerzy Dżendżera rozpoczął 1 września 1980r. Dał się poznać jako przyjaciel młodzieży. Uczył młodych ludzi samodzielności, pracowitości, poczucia odpowiedzialności. Był dla nich wsparciem, budował relacje oparte na szacunku i wzajemnej sympatii. Słynął z poczucia humoru, opiekował się internackim kabaretem. Zawsze służył pomocą nie tylko uczniom, ale też koleżankom i kolegom z pracy, zwłaszcza tym, którzy dopiero rozpoczynali swoją pedagogiczną przygodę. P. Dżendżera był wielokrotnie nagradzany nagrodą Dyrektora Szkoły, otrzymał również Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze i Nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania. Pracę w Zespole Szkół Rolniczych zakończył w chwili przejścia na emeryturę w 1993r.

Cześć Jego pamięci!

 

Pożegnanie śp. Jerzego Dżendżery odbędzie się 12 lutego 2022 r. o godz. 12.45 na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl