Start

Rekrutacja

rekrutacja

Poznaj ogólne zasady rekrutacji, zobacz w jakim kierunku chcesz się kształcić ...

Zobacz więcej ...

Egzaminy zewnętrzne

rekrutacja

Matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe...

Zobacz więcej ...

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
 1 września 2014 r. godz. 9.00

Zebranie rodziców

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I LICEUM WOJSKOWEGO

Informujemy, że zebranie rodziców uczniów tegorocznych klas pierwszych liceum o profilu wojskowym odbędzie się 18 sierpnia (poniedziałek) 2014 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni (wejście - brama główna od ul. Opieszyn). Na spotkaniu przekazane zostaną informacje dotyczące: zakupu całorocznego umundurowania, zakresu szkolenia oraz udziału w obozie podsumowującym pierwszy cykl kształceniowy. Obecność obowiązkowa.

Egzaminy poprawkowe

Komunikaty w sprawie egzaminów poprawkowych.

  1. Pisemny poprawkowy egzamin maturalny - 26 sierpnia 2014 r. godz. 9.00. Wszystkich zdających poprawkowy egzamin prosimy o przybycie do szkoły o godz. 8.30.
  2. Ustny poprawkowy egzamin maturalny z języka obcego
    - 26 sierpnia 2014r. godz. 11.15.
  3. Promocyjne egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 25 i 27 sierpnia 2014 r.
    o godz. 8.30.
    Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły (tel. 61 4360 515).

Szkolny zestaw podręczników 2014/2015

Uwaga!

Szkolny zestaw podręczników do przedmiotów ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 został uaktualniony w dniu 15.07.2014.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Pobierz

Na wystawie agrogigantów

AGRO 1Jak podają organizatorzy XV Międzynarodowej Wystawy Maszyn i Urządzeń Rolniczych AGRO SHOW, już pierwszego dnia Bednary/ k. Pobiedzisk odwiedziło ok. 30 tys. zwiedzających. Wśród nich znalazła się klasa IV Technikum Rolniczego ZSTiO. Impreza organizowana od 1999 roku, ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie.

Więcej…

Ślubuję...

ślubowanie 2013

Dnia 20 września 2013 r. na stadionie lekkoatletycznym przy ZSTiO miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum oraz technikum. Na widowni zasiadła cała szkolna społeczność, a także licznie zgromadzeni rodzice. Ceremoniał ślubowania poprzedziło wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie hymnu narodowego. Rota ślubowania zawiera niezmienną formułę przyrzeczenia o przestrzeganiu najważniejszych szkolnych oraz życiowych zasad i wartości. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter ze względu na obecność uczniów nowego profilu - wojskowego.

Więcej…

"Żylety"górą czyli szkolenie wojskowe w Powidzu

Powidz WSAR 418 września 2013 r. 42-osobowa grupa młodzieży z klas wojskowych uczestniczyła w szkoleniu  organizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów przy udziale żołnierzy z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Spotkanie rozpoczęło się zbiórką na placu defilad na terenie 3. Skrzydła LT. Minutą ciszy uczczono pamięć założyciela i wieloletniego prezesa WSAR Edwarda Kusiaka. W ciągu następnych godzin młodzi kadeci rywalizowali ze sobą: pokonując tor przeszkód terenowych, udzielając pomocy przedmedycznej, transportując rannego na noszach, zakładając odzież przeciwchemiczną i rzucając granatem na celność.

Więcej…

Na rajdzie "Nie od razu Polskę zbudowano"

rajd 216 września 2013 r. uczniowie klas II i III Technikum Obsługi Turystycznej wzięli udział w rajdzie organizowanym pod hasłem "Nie od razu Polskę zbudowano" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ideą rajdu było poznanie ziemi wrzesińskiej, jej zabytków, a także rozwijanie krajoznawczych i turystycznych pasji u młodych ludzi. Trasa wiodła od koszar byłego 68. Pułku Piechoty (obecnie ZSZ nr 2 przy ul. Koszarowej), przez Pałac Ponińskich na Opieszynie, willę starosty, ratusz, Muzeum Dzieci Wrzesińskich aż do pomnika Poraja.

Więcej…

Na pierwszych zajęciach z musztry

musztra 6Dwa pierwsze piątki września (8.09, 13.09.) upłynęły w klasach pierwszych liceum o profillu wojskowym na ćwiczeniach z musztry. Zajęcia prowadzili żołnierze z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu: mjr Sebastian OTTENBURGER, ppor. Łukasz RAJZEL, ppor. Jarosław ZIELIŃSKI, sierż. Mariusz MALAWKO i sierż. Radosław GOŚKA. Panowie w sposób rzeczowy i kompetentny przekazywali uczniom wiedzę  z zakresu zachowania stosownej postawy, formowania szyku, marszu oraz zwrotów w miejscu.

Więcej…

Wspomnienie 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Ułani 1Dnia 12 września 2013 r. do Wrześni dotarli członkowie Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w asyście kompanii honorowej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, kontynuatora wielkopolskej tradycji kawaleryjskiej. Jednym z punktów programu podróży wojskowo-historycznej był bowiem cmentarz parafialny we Wrześni, na którym spoczywa gen.dr Roman Abraham - patron Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W toku kampanii wrześniowej Pułk walczył w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii dowodzonej właśnie przez gen. bryg. dr. Romana Abrahama.

Więcej…

Echa z Bolesławca. Podpisanie porozumienia.

Bolesławiec 10W ubiegłą sobotę, dn. 7 września 2013 r. delegacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej "Commando" w Bolesławcu. Corocznie,  w pierwszy weekend września, byli żołnierze "Commando" składają kwiaty pod pomnikiem Poległych i Zmarłych Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompanii Specjalnej, biorą udział w defiladzie roczników i spotkaniu żołnierskich pokoleń. Ważnym punktem tegorocznych obchodów było podpisanie dwóch porozumień: ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów oraz z naszą szkołą.

Więcej…

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

DSC05328Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 ze względu na niesprzyjającą, typowo jesienną aurę odbyła się na sali gimnastycznej, a nie na stadionie lekkoatletycznym, jak wcześniej zakładano. Tradycyjnie uroczystość wypełniły krótkie przemówienia okolicznościowe: dyr. Włodzimierza Wawrzyniaka i  Wojtka Kozdęby - przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Wśród gości zasiedli Zbigniew Adamczyk - przewodniczący Rady Rodziców oraz państwo Teresa i Stefan Waszakowie. W komplecie stawili się również przedstawiciele grona pedagogicznego. W bieżącym roku w ZSTiO w ośmiu oddziałach naukę rozpocznie 247 pierwszoklasistów: 155 uczniów techników oraz 92 uczniów liceum o profilu wojskowym.

Więcej…

Rozpoczną od musztry

DSC052349 lipca miało miejsce spotkanie z przedstawicielami partnerskich jednostek wojskowych i organizacji wspierających. Jego celem było omówienie kwestii programowych, analiza merytoryczna podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa, a także przekazanie informacji dotyczących konstruowania przyszłorocznych planów współpracy. Na ich podstawie młodzież licealna z klas wojskowych będzie mogła korzystać z infrastruktury wojskowej (poligony, centra szkolenia, sprzęt) oraz zasobów kadry instruktorskiej. Nasi partnerzy deklarują dalece idącą pomoc, co będzie jednoznaczne z możliwością przygotowania przez szkołę szerokiej i interesującej oferty dydaktyczno - szkoleniowej. Podczas rozmów pojawiły się pierwsze propozycje realizacji poszczególnych bloków tematycznych.

Więcej…

Wrzesińsko-toruńskie porozumienie

DSC05112Dnia 4 lipca 2013 (czwartek) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podpisał szóste już porozumienie w ramach współpracy resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. Grono jednostek wojskowych i organizacji wspierających naszą przyszłoroczną innowację pedagogiczną pt." Klasy licealne o profilu wojskowym" powiększyło się o Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Akt porozumienia w sprawie podejmowania wspólnych działań na rzecz obronności państwa oraz popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obywatelskiej młodzieży podpisali: z ramienia ZSTiO  - dyr. Włodzimierz Wawrzyniak, ze strony CSAiU  - płk mgr Aureliusz Chyleński. Więcej…

Wakacyjne życzenia


wakacje fotoWszystkim uczniom i pracownikom ZSTiO życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Wracajcie cali, wypoczęci i zdrowi. Do zobaczenia we wrześniu:)

Strona 1 z 9

Początek strony